همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا، آذر ماه ۱۳۸۴

همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

Earthquake - Past, Now, Future

همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا