نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران، مهر ماه 98

نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

9th Iranian Congress of epidemiology

پوستر نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


همین همایش یا کنگره اپیدمیولوژی ایران است که به صورت دوره ای در دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار میگردد. هدف کنگره تبادل دانش اپدمیولوژی و مطالعات مرتبط توسط اساتید و دانشجویان این رشته است. این همایش تلاش خواهد کرد حتی المقدور بدون استفاده از کاغذ برگزار گردد. امید دارد با حضور حداکثری متخصصان مرتبط در قالب سخنرانی ها-کارگاه های آموزشی و پنل های تخصصی با محوریت اپیدمیولوژی –پژوهش و توسعه پایدار نتایج مفیدی برای ارتقای سلات جامعه حاصل گردد.

 محورهای همایش

جایگاه اپیدمیولوژی در نظام سلامت و توسعه پایدار  

هدف سوم توسعه پایدار: خاتمه دادن به همه گیری ها و سایر بیماری های واگیر  

ژنتیک اپیدمیولوژی-اپیدمیولوژی مولکولی  

روش ها و مدل ها در اپیدمیولوژی  

اپیدمیولوژی های بیماری های غیر واگیر  

پایان نامه های منتخب اپیدمیولوژی