نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی، شهریور ماه ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی

The First National Conference on Applied Ideas in Educational Sciences, Psychology and Cultural Studies

پوستر نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی

نخستین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه چندمنظوره بام پژوهش پرواز جنوب در شهر بوشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.