اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری

The first conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management

پوستر اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری

اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بسيج شهرداري تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری