سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲

The 3rd Iran Business Watch Conference 1402

پوستر سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲

سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲