اولین همایش ملی کارآفرینی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی کارآفرینی

National Conference on Entrepreneurship

پوستر اولین همایش ملی کارآفرینی

اولین همایش ملی کارآفرینی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس در شهر چالوس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کارآفرینی