شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران، آذر ماه 97

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران

16th International Congress of Society of

پوستر شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی جراحان گوش - گلو - بینی و سر و گردن ایران در شهر تهران برگزار گردید.