کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی

International Congress of Science, Engineering and Technology

پوستر کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی

کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی