سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی، مهر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی

Third National Conference on Innovation and Research in Ethics and Education, Religion and Psychology

پوستر سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط ،مركز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی