اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404

پوستر اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404

اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404 در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،شركت ساج گستر كاسپين در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404