اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست

پوستر اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،شركت هم انديشان نوآور علم در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست