دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی، شهریور ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی

2nd Conference & Exhibition on Energy Management & Conservation

پوستر دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی

دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ توسط ،موسسه همايش صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی