همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»، آبان ماه ۱۴۰۰

همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»

Specialized Conference on "Emerging Military Threats in the Second Step of the Islamic Revolution"

پوستر همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»

همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی» مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»