اولین کنفرانس ملی راهبردهای مهندسی و مدیریتی در سامانه های آبی، شهریور ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس ملی راهبردهای مهندسی و مدیریتی در سامانه های آبی

The First National Conference on the Engineering and Management Strategies in Water Systems

پوستر اولین کنفرانس ملی راهبردهای مهندسی و مدیریتی در سامانه های آبی

اولین کنفرانس ملی راهبردهای مهندسی و مدیریتی در سامانه های آبی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.