اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

1st National Conference of Energy Management and Optimization

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 محورهای کنفرانس:

-روش های مدیریت انرژی در سیستم انرژی (تولید، تبدیل، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و مصرف انرژی)
-مطالعه و تحلیل آماری تاثیر مدیریت انرژی بر مصرف
-نقش سیاستهای مالی و حمایتی دولت در اجرای صحیح مدیریت انرژی
-روش های ابتکاری آموزش و فرهنگ سازی در کنترل مصرف انرژی
-نقش فناوریهای نوین در کنترل مصرف انرژی
-تاثیر اقیلم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
-راهکارهای مدیریت در مسائل زیست محیطی در بهینه سازی مصرف انرژی
-شهر سازی، معماری در بهینه سازی مصرف انرژی
-ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های مرتبط با انرژی
-بهینه سازی مصرف انرژی در مهندسی کشاورزی
-مطالعات اجتماعی، فرهنگی و معارف اسلامی در بهینه سازی مصرف انرژی
-آموزش، برنامه ریزی و کارآفرینی در بهینه سازی مصرف انرژی
-مدیریت انرژیهای نو و پاک و سایر موضوعات مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی