اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، خرداد ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

1st National Conference of Energy Management and Optimization

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی