کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل

پوستر کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل

کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن تجارت الکترونیک ایرانانجمن تجارت الكترونيك- كانون فرهنگي هنري رسام رسانه-خبرگزاري اقتصاد ايران، كانون ايران جهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل مراجعه فرمایید.