اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی، تیر ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی

The first international conference on electricity, mechanics, information technology and aerospace in engineering sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۳ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی