پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران، بهمن ماه 98

پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران

15th endoscopic and minimally invasive surgery congress

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران

پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی جندی شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های همایش

جراحی عمومی
کلورکتال
اورولوژی
زنان
جراحی عروق
جراحی توراکس
بیهوشی
جراحی مغز و اعصاب
اورتوپدی
رادیولوژی
داخلی
گروه پرستاری
 

گروه های هدف

جراحی عمومی
اورولوژی
زنان
جراحی عروق
جراحی کودکان
داخلی (گوارش)
ارتوپدی
رادیولوژی