کنفرانس ملی الکترونیک،مکاترونیک و سیستم های هوشمند، بهمن ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی الکترونیک،مکاترونیک و سیستم های هوشمند

National Conference on Electronics, Mechatronics and Intelligent Systems

پوستر کنفرانس ملی الکترونیک،مکاترونیک و سیستم های هوشمند

کنفرانس ملی الکترونیک،مکاترونیک و سیستم های هوشمند در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی الکترونیک،مکاترونیک و سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی الکترونیک،مکاترونیک و سیستم های هوشمند