چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی

The 4th conference on electrical engineering, mechanical engineering, computer science and engineering

پوستر چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی

چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی