دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، شهریور ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

2nd International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،موسسه نورباران اندیشه در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی