اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت

اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت

پوستر اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت

اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت