دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی، مرداد ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی

Second National Conference on Elementary Mathematics Education

پوستر دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی

دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان،پرديس آيت ا... خامنه اي گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی