چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات مهر 97

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Fourth National Conference on Applied Research in Electrical Engineering, Mechanics, Computer and Information Technology

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


- اهداف کلی کنفرانس:

·  چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی درمهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات به عنوان بزرگترین ، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی ، پژوهشی  و اجرایی حوزه مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات خاورمیانه در کشور ایران و دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در نظر دارد با بهره گیری از تجارب و دستاوردهای گذشته و گردهم آوری اساتید و صاحب نظران و مدیران زمینه سازاین حوزه ها در کشور ایران باشد.

· چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی درمهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در نظر دارد با معرفی توان علمی و کاربردی برای ارتقا سطح کیفی مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و همچنین بررسی نیازمندی و ضروت های آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسایی نگرش ها، تجربیات نوین و تحلیل ابعاد نظری و کاربردی این حوزه ها به تحلیل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد. 

·  بررسی چالش های رشته های تخصصی مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

· ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمینه عمهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظریات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس

·  زمینه سازی در جهت تشویق و ترغیب کلیه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوری های نوین در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  برگزاری جلسات همفکری، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربیات عملی مرتبط با مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس

 

2- اهداف جزیی کنگره:

·  ترغیب بخش خصوصی به استفاده از فناوری های نوین در امر مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور  

·  توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

.  بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس

·  بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت اسکان و مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  معرفی فناوریهای نوین از طریق برپایی نمایشگاه جانبی

·  بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب  

·  آشنایی دانشجویان با مباحث مرتبط بامهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 ·  معرفی فناوریهای نوین موثر در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  آشنایی با مفاهیم جدید در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات