چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهر ماه 97

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Fourth National Conference on Applied Research in Electrical Engineering, Mechanics, Computer and Information Technology

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.


- اهداف کلی کنفرانس:

·  چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی درمهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات به عنوان بزرگترین ، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی ، پژوهشی  و اجرایی حوزه مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات خاورمیانه در کشور ایران و دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در نظر دارد با بهره گیری از تجارب و دستاوردهای گذشته و گردهم آوری اساتید و صاحب نظران و مدیران زمینه سازاین حوزه ها در کشور ایران باشد.

· چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی درمهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در نظر دارد با معرفی توان علمی و کاربردی برای ارتقا سطح کیفی مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و همچنین بررسی نیازمندی و ضروت های آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسایی نگرش ها، تجربیات نوین و تحلیل ابعاد نظری و کاربردی این حوزه ها به تحلیل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد. 

·  بررسی چالش های رشته های تخصصی مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

· ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمینه عمهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظریات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس

·  زمینه سازی در جهت تشویق و ترغیب کلیه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوری های نوین در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  برگزاری جلسات همفکری، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربیات عملی مرتبط با مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس

 

2- اهداف جزیی کنگره:

·  ترغیب بخش خصوصی به استفاده از فناوری های نوین در امر مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور  

·  توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

.  بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس

·  بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت اسکان و مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  معرفی فناوریهای نوین از طریق برپایی نمایشگاه جانبی

·  بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب  

·  آشنایی دانشجویان با مباحث مرتبط بامهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 ·  معرفی فناوریهای نوین موثر در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

·  آشنایی با مفاهیم جدید در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات