سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار

Third Conference and Festival of Entrepreneurship Management and Business Improvement

پوستر سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار

سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،شركت مهندسي ماه دانش عطران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار مراجعه فرمایید.