اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی ، خرداد ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،شركت كارآفرينان دانشگاهي منطقه آزاد انزلي در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی