اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی

The first international conference on law, management, educational sciences, psychology and educational planning management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط جهاد دانشگاهی،دانشگاه علمی کاربردی پارس آبادمرکز بین المللی توسعه صلح ، فرهنگ و عقلانیت سازمان حقوقدانان بدون مرز موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی