همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)، آبان ماه ۱۳۹۵

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)

پوستر همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه صنعتي سهند تبريز- مركز مطالعات و پژوهش هاي علم و دين در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)