دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، بهمن ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک

The Second National Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical and Mechatronics

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک