دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

12th annual electrochemical seminar of Iran

پوستر دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن الکتروشیمی ایرانانجمن الكتروشيمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران