چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی

4th National Conference on Electrical and Computer Engineering, Distributed Systems and Smart Networks and the First National Conference on Medical Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان - دانشکده برق و کامپیوتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:


سیستمهای کنترل

 مخابرات

 الکترونیک

 قدرت

برنامه ریزی

 دینامیک شبکه های هوشمند

 ریز شبکه ها، خانه های هوشمند

 سیستمهای هوشمند بیسیم و موبایل

 چند رسانه ای

 هوش مصنوعی و مهندسی پزشکیمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی