همایش ملی بهینه سازی و محاسبات کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه ۱۳۹۶

همایش ملی بهینه سازی و محاسبات کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر

پوستر همایش ملی بهینه سازی و محاسبات کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر

همایش ملی بهینه سازی و محاسبات کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط ، در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.