اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین ، شهریور ماه ۱۳۹۴

اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین

پوستر اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین

اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،دانشكده فني و حرفه اي سما اردبيل با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین