همایش ملی سلامت سالمندی، مرداد ماه ۱۴۰۰

همایش ملی سلامت سالمندی

National Conference on Aging Health

پوستر همایش ملی سلامت سالمندی

همایش ملی سلامت سالمندی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی سلامت سالمندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی سلامت سالمندی