نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها، اسفند ماه 98

نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

First National Conference on Healthy Environment and Sustainable Development in the Light of Citizenship Challenges and Strategies

پوستر نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محور های کنفرانس
حقوق

» محیط زیست و توسعه پایدار
» مسئولیت مدنی زیست محیطی
» مسئولیت کیفری زیست محیطی
» بررسی تطبیقی قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی
» حقوق بشر و محیط زیست
» حقوق محیط زیست و خلاء های قانونی آن
» نظام حقوقی و سیاست گذاری زیست محیطی ایران
» ارزیابی زیست محیطی در طرح های عمرانی
» ارزیابی زیست محیطی در طرح های سرمایه گذاری
» محیط زیست و حقوق شهروندی
» محیط زیست و حقوق سرمایه گذاری
» محیط زیست و صنعت گردشگری
» مدیریت و حفاظت از محیط زیست 
» اقتصاد و حفاظت از محیط زیست
» سازمان های بین المللی و حفاظت از محیط زیست
» حقوق بین الملل و محیط زیست
» حفاظت محیط زیست ، آلاینده ها و استاندار های زیست محیطی
» تاثیر حاکمیت قانون بر حقوق شهروندی
» تعامل حقوق بشر و حقوق شهروندی
- مدیریت
» مدیریت حقوق شهروندی
» توسعه پایدار و مدیریت شهری
» مدیریت سبز
» مدیریت زیست محیطی
- مهندسی محیط زیست
» مدیریت مواد زائد جامد و خطرناک
» آلودگی هوا و روشهای کنترل آن
» آلودگی صوتی و روشهای کنترل آن
- حسابداری
» نقش سیستم گزارشگری مالی در توسعه پایدار
» نقش حسابداری در ایفای حقوق شهروندی در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی
- علوم اجتماعی
» فرهنگ پذیری و حقوق شهروندی
» تأثیر برنامه ریزی رفاه اجتماعی بر رعایت حقوق شهروندی
- گرافیک
» جایگاه اینفوگرافی ها در آگاه سازی عمومی جهت محیط زیست سالم
» نقش تبلیغات در ترویج حقوق شهروندی پیرامون محیط زیست
- مهندسی کامپیوتر
» نقش مدیریت سیستم های اطلاعاتی در محیط زیست
» تاثیر هوشمندسازی شهری در محیط زیست
» دولت الکترونیک و محیط زیست
» نقش کامپیوتر در محیط زیست
- توسعه پایدار و مدیریت شهری
» توسعه شهری با رویکرد پایداری محیطی
» طراحی شهروندگرا با توجه به محیط زیست
- معماری
» ساختمان های پایدار همساز با اقلیم و محیط زیست
» ساختمان سبز، دوستدار محیط زیست
» مواد ساختمانی و چرخه زیست محیطی ساختمان
- فلسفه و اخلاق
» جایگاه و توجه به محیط زیست و رعایت اصل آسیب نرساندن به آن و نظام اخلاق اسلامی و فلسفه اسلامی
» تبیین مولفه های فلسفی و حقوقی درمیان فلاسفه و اندیشمندان با رویکرد محیط زیست
» اخلاق و محیط زیست و ضرورات توجه به آن در جهان
» حکمت متعالیه و فلسفه اخلاق محیط زیست
» جایگاه اخلاق زیست محیطی در اندیشه ملاصدرا
» جایگاه اخلاق زیست محیطی در فرانسیس بیکن