همایش منطقه ای ایمنی در آسانسور و پله برقی، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش منطقه ای ایمنی در آسانسور و پله برقی

Regional Safety Conference on Elevator and Escalator

پوستر همایش منطقه ای ایمنی در آسانسور و پله برقی

همایش منطقه ای ایمنی در آسانسور و پله برقی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای ایمنی در آسانسور و پله برقی مراجعه فرمایید.