کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم علیه السلام، مهر ماه ۱۳۹۴

کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم علیه السلام

National Congress of Imams

کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم علیه السلام در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم علیه السلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم علیه السلام