کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

Economical Jihad International Conference 2012

پوستر کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

پیام دبیر کنفرانس:
با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال 1390 را به لحاظ علل و عوامل مختلف، سال جهاد اقتصادی نامگذاری نمودند در این راستا مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی تصمیم گرفته است تا با برگزاری اولین کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی و دریافت مقالات و نتایج تحقیقات علمی به تعدادی از ابعاد این موضوع اساسی بپردازد. لذا ضمن توجه به این امر مهم و نتایج عمومی همه کنفرانس های علمی از کلیه دست اندرکاران کشور و محققین داخلی و خارجی تقاضا داریم ضمن ارسال یافته های علمی و تحقیقاتی خود با توجه به محورهای کنفرانس از حمایت های مالی ومعنوی خود نیز ما را بهره مند سازند.
به اختصار  مفهوم جهاد اقتصادی را می توان به معنای مبارزه اقتصادی قلمداد نمود و این مبارزه شامل مبارزه با فقر، گرانی، شدت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی کشور و از طرفی مبارزه با تحریم ها، کارشکنی ها و محدودیت ها و تبدیل تهدیدات به فرصت ها می باشد.
از این جهت بر تمامی مدیران و دست اندرکاران و همه اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور فرض است که در مسیر تحقق جهاد اقتصادی گام بردارند.
 
دکتر محمدجواد خانجانی
دبیر کنفرانس و رئیس مرکز بین المللی علوم و  تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی


محورهای کنفرانس
جهاد اقتصادی و
1- تجاری سازی در علم و فناوری
2- تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
3- بررسی ابعاد آن از دیدگاه مدیریت اجرایی کشور
4- تبیین بسترهای لازم برای شکل گیری و پیاده سازی آن
5- تعاملات با بخش خصوصی
6- انتخاب استراتژی تولید مناسب
7- ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی
8- افزایش بهره وری نیروی انسانی
9- هدفمندسازی یارانه ها
10- ارزش گذاری پول ملی
11- اصلا ح نظام بانکی و بیمه ای
12- اصلاح نظام مالیاتی
13- اصلاح نظام گمرک و توزیع کالا
14- تحولات اقتصاد جهانی و فرصت های رویاروی آن
15- تحلیل جایگاه اقتصادی استان کرمانمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی