همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع، آذر ماه ۱۳۹۷

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع

International Conference on New Horizons in Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Industries

پوستر همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع