اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران

News First National Conference on Education in Iranian Educational System

پوستر اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران

اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردكان در شهر اردکان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران