نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق، بهمن ماه ۱۳۹۱

نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق

The First Congress of Electric Industry Automation

پوستر نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق

نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق