اولین همایش ملی افق های پدیدار در آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی افق های پدیدار در آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

The 1st National Conference on Emerging Horizons in ELT and Literature

پوستر اولین همایش ملی افق های پدیدار در آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

اولین همایش ملی افق های پدیدار در آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در شهر اهر برگزار گردید.