دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، فروردین ماه ۱۳۹۲

دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب

2nd national congress of equine health and diseases

دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.