اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

1st Conference of Environmental Geology and Medicine

اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی