همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب، آذر ماه ۱۳۹۶

همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب

پوستر همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب

همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه الزهرا،دانشگاه الزهرا(س) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب