کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا، مهر ماه ۱۳۹۳

کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا

International Conference on New Design and Construction Methods in Contextual Architecture

پوستر کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا

کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۳ توسط ،دپارتمان معماري و شهرسازي انستيتو مقاوم سازي لرزه اي ايران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا