اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی

اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی

First National Conference on Entrepreneurship Enhancement in Sustainable Development with a Higher Education Approach

پوستر اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی

اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کارون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی مراجعه فرمایید.


امروزه کشورهایی در زمینه اقتصادی در مسیر پیشرفت می باشند که بیش از تکیه بر منابع طبیعی بر دانش و توانایی افراد و منابع انسانی خود تأکید دارند و دانایی محوری و اقتصاد دانشی را که کارآفرینی از بارزترین شیوه های تجلی آن است، سرلوحه خود قرارداده اند. با توجه به ضرورت ایجاد اشتغال و تولید بیشتر در راستای اقتصاد مقاومتی و همچنین اهمیت نقش آموزش عالی در افزایش بهره وری و عملکرد بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای تولیدی و اقتصادی کشور، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان تصمیم به برگزاری" اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی"دارد. نظر به وجود سرمایه انسانی غنی در آموزش عالی کشاورزی از دانشمندان، دانشجویان و تمامی فعالان و علاقمه مندان این بخش، دعوت به عمل می آید تا نتایج پژوهش‌های خود را در قالب مقالات پیرامون محورهای معرفی شده ارسال نمایند.

 

محورهای همایش:

جایگاه آموزش عالی کارآفرینانه در اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

آسیب شناسی چالش های پیش روی حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین

ابعاد روان شناختی،جامعه شناسی و فلسفی دانشگاه کارآفرین

شناخت ویژگی ها و عناصر دانشگاه کارآفرین در مقایسه با سایر دانشگاه ها

تجربیات عملی د رکارآفرینی دانشگاهی

بین المللی سازی،ارتباطات سازمانی و انتقال دانش در دانشگاه کارآفرینمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی