همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی، دی ماه ۱۳۹۷

همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی

National Conference on Environmental Education and Social Capital Promotion

پوستر همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی

همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷ توسط ،مديريت آموزش و پرورش ناحيه سه اصفهان با همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی