چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی، تیر ماه ۱۴۰۲

چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی

The 4th National Conference on Content Pedagogy (PCK) in elementary education

پوستر چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی

چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگیان زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی